„Padedančios rankos yra šventesnės už besimelžiančias lūpas.“

Šri Satja Sai Baba.

Tarnystė turi labai svarbią dvasinę prasmę. Ji padeda pamatyti save kiekviename ir kiekvieną savyje. Tarnystė sumažina EGO, daro jus nuolankiais. Matant kitų žmonių kančias, padėdami kam nors - jūs tampate nepriklausomi nuo socialinio ir ekonominio statuso. Jokia kita dvasinė praktika neveda prie tokios vienybės ir leidžia pamatyti, kad viskas yra Viena, kadangi jūs atjaučiate kitus ne tik intelektualiai, bet ir emociškai. Jūs atjaučiate kitų kančią kaip savo ir džiaugiatės kitų sėkme kaip savo. Nes bet kokia uždara širdis palaipsniui atsidaro dėka besąlygiškos tarnystės. Tarnystė padeda pašalinti jūsų asmeninę intelektualinę, jausminę, emocionalinę kančią, padeda atsikratyti sąžinės graužimo visuose asmenybės lygmenyse. Mūsų bendruomenės nariai nuolat dalyvauja įvairiuose savanorystės projektuose, taip prisidėdami prie savo asmeninės ir Žmonijos gerovės. Nori kartu?